World Rainforest Movement

Panalipdan ang kinabuhi

CEBUANO.

Unsa ang kahulugan sa kalasangan ngadto sa katawhan?
Kini nga kalasangan nagkahulugan og kinabuhi.
apan unsa sa pikas bahin ang plantasyon sa kakahuyan?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *