World Rainforest Movement

Pertahankan kehidupan

MALAY.

Apakah makna hutan bagi masyarakat tempatan?
Hutan bermakna kehidupan
Dan apa makna ladang hutan?